Aktuální výstavba půdních bytů

Půdní bytová vestavba, Praha 4 – Nusle

Stávající stavba bytového domu č.p. 1391 je situována na pozemku p. č. 517 v katastrálním území Nusle, leží ve stabilizovaném území souvisle zastavěném výstavbou historických bytových domů, uspořádaných do kompaktních bloků s vnitřními dvory. Lokalita je památkově chráněným územím, stavba se nachází v památkové zóně.

Vlastním záměrem je návrh půdní bytové vestavby a nástavby ve stávajícím prostoru krovu, který je v tuto chvíli nevyužíván.  

Navrhovaná úprava krovu je řešena jako dvouúrovňová, kde se počítá s protažením stávajícího hlavního domovního schodiště do horní úrovně. S prodloužením výtahu se neuvažuje. Horní výstupní stanice se nachází 1,5 podlaží pod stávajícím vstupem do prostoru krovu.

Směrem do dvora je stavba řešena jako postupně ustupující  nástavba s plochou střechou, terasami a lodžiemi, do ulice jako vestavba do původního krovu s ponechanou uliční částí původní sedlové střechy, do které je zakomponován průběžný vikýř.

Přirozené denní osvětlení a proslunění vnitřních obytných místností bytů stejně jako přímé větrání se předpokládá navrženými francouzskými okny nástavby (směrem do dvora) a okny ve vikýři a střešními okny (směrem do ulice).

Předpokládá se kompletní demontáž stávající střechy včetně konstrukce krovu a její nahrazení novou dřevěnou, případně ocelo-dřevěnou konstrukcí. Směrem do ulice bude nová střecha opatřena krytinou materiálově dtto původní. Svislé nosné konstrukce se uvažují zděné z pórobetonových tvárnic. Vnější povrchová úprava nástavby omítaná, případně doplněná profilací omítek. Zábradlí terasy bude jednoduché ocelové s vertikálním členěním.

Půdní bytová vestavba, Praha 3 – Žižkov

Stávající objekt bytového domu č.p. 1251/28, který je situován na pozemku v katastrálním území Žižkov, leží ve stabilizovaném území souvisle zastavěném výstavbou historických bytových domů, uspořádaných do kompaktních bloků s vnitřními dvory. Vlastní dům nacházející památkově chráněným územím je národní kulturní památkou. Dům má historický charakter, byl postavený začátkem 19. století, čemuž odpovídá výzdoba uliční fasády obsahující prvky secese, moderny a kubismu.

Nevyužívaný půdní prostor, který je předmětem vestavby, má půdorysný tvar L, přičemž větší část je na severní straně objektu  – k ul. Husitské. Účelem půdní vestavby je vytvoření nadstandardní mezonetové bytové jednotky s balkonem a střešní terasou.  Součástí realizace půdní vestavby je i realizace osobního výstavbu při dvorní fasádě bytového domu.