Správa nemovitostí Praha 1

Jsme malá společnost zabývající se nemovitostmi od roku 1998.  Od toho se odvíjí osobní přístup a zájem o klienta. Naší předností je dlouholetá zkušenost, kterou jsme získali především v různých oblastech nemovitostí, jako např. správa nemovitostí, výstavby půdních bytů, výstavby bytové, zprostředkování prodeje, nákupu či pronájmu nemovitostí. Naši cílenou lokalitou je správa nemovitostí Praha 1. Můžete se na nás obrátit s čímkoliv, co souvisí s nemovitostmi. Poradíme, jak nejlépe umíme a dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. 

Ekonomické a správní služby

Ekonomické a správní služby zajišťujeme v plném rozsahu dle požadavku vlastníku, včetně možnost vedení účetnictví.

 

Nabízíme Vám plný servis v rozsahu

 • vedení účetnictví a pravidelné vyúčtování nájmů a služeb (předpisy plateb);
 • vedení evidence nájemců, vlastníků jednotek;
 • zajištění evidence plateb a případné vymáhání neuhrazených plateb;
 • smluvní zajištění dodávky energií a veškerých služeb;
 • roční vyúčtování záloh za služby, opravy a údržbu;
 • vystavení platebních příkazu k úhradě;
 • vedení knihy faktur přijatých;
 • evidence měsíčních plateb;
 • zajištění daňového poradenství v souvislosti s nemovitostí;
 • přehled příjmu a výdajů;
 • komunikace s úřady.

Konkrétní rozsah nabízených služeb můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům.

Správa nemovitostí Praha 1

Technicko – provozní služby

Zajištěním těchto služeb poskytujeme vlastníkům plnou součinnost při zajištění provozu jejich nemovitosti. Správu nemovitosti poskytujeme odpovědně, ekonomicky, vstřícně a svojí činností zajišťujeme vlastníkům příjemné a bezstarostné bydlení.

 

Správu nemovitostí Vám zaručujeme v plné kvalitě

 • evidence spravovaného majetku;
 • velké opravy a rekonstrukce jen na základě písemného rozhodnutí majitele nemovitosti;
 • předepsané kontroly, revize technických zařízení a po dohodě s majitelem nemovitosti, odstranění závad zjištěných těmito kontrolami či revizemi;
 • telefonická komunikace s jednotlivými vlastníky v případě havárie;
 • vystavování objednávek (se souhlasem vlastníka);
 • kontrola a přebíraní prací;
 • uzavírání smluv (se souhlasem vlastníka);

 

Zajištění

 • dodávky elektrické energie, plynu, vody, odvod srážkových a odpadních vod,
 • odvozu domovního odpadu,
 • kominických prací,
 • servisu STA,
 • veškerých stavebních prací,
 • pojištění domu a likvidace pojistných událostí,
 • úklidu domu na základě odsouhlasené kalkulace,
 • úklid přilehlého dvorku, údržba zeleně a zimní úklid na základě odsouhlasené kalkulace.

Konkrétní rozsah nabízených služeb můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům.

Správa nemovitostí Praha 1

Oblast předpisu nájmu

Předpis a veškerou činnost se stanovením optimálních výší záloh zajišťuje správce. Každý vlastník i uživatel jednotky obdrží evidenční list, na kterém je přesně specifikován vlastnický podíl velikost bytu počet osob a platby za jednotlivé poskytované služby. Předpis záloh je stanoven optimálně na náklady, které jsou reálné v dané nemovitosti. Výši záloh přizpůsobujeme zvyšujícím se nákladům, (ale vždy po konzultaci a souhlasu vlastníka i uživatele jednotky). Vlastníkům i uživatelům lze poskytovat průběžně veškeré informace o předpisech a výši plateb, a to připojením na náš správcovský systém.Základní přehled rozsahu nabízených služeb:

 • vypracovaní měsíčního předpisu plateb jednotlivých nájemníku;
 • přehled nájemců jednotlivých bytu a osob, které v těchto bytech bydlí;
 • přehled nájemců nebytových prostor a účelu jejich využití;
 • kontakt s nájemci a uživateli bytových a nebytových prostor;
 • rozúčtování nákladu a výběr zálohových plateb na provoz, služby a opravy;
 • vyúčtování záloh na služby a provoz;
 • tisk evidenčních listu;
 • uzavírání nájemních a mandátních smluv;
 • odečty bytových měřidel. 

Konkrétní rozsah nabízených služeb můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům.

Správa nemovitostí Praha 1

Revize

 • Zajištění předepsaných revizí, kontrol, odborných zkoušek a inspekcí
 • Řádné a včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)

Konkrétní rozsah nabízených služeb můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům.

Správa nemovitostí Praha 1

Ostatní služby

Tyto služby zajišťujeme na základě upřesnění a konkrétní dohody s majitelem nemovitosti

 • Komplexní právní servis v oblasti nemovitostí,
 • Komplexní realitní servis v oblasti nemovitostí (zajištění prodejů, pronájmů, apod.),
 • Zajištění likvidace odpadů, vyklízecí a bourací práce,
 • Zajištění stěhování,
 • Zajištění havarijní služby,
 • Účetní a daňové poradenství v oblasti nemovitostí.
Správa nemovitostí Praha 1

Nemáte čas nebo jednoduše nezvládáte více nemovitostí, jejichž jste vlastníkem? 

Rychlý kontaktní formulář pro zaslání jednoduché poptávky na správu nemovitostí je možností, jak nás co nejdříve oslovit a zajistit si bezproblémový chod Vaší nemovitosti. Zašleme Vám požadující informace na email, který uvedete níže, nebo Vám jednoduše zavoláme.

Oslovíte-li naši společnost, zbavíte se starostí s dokumentací spojenou s nemovitostí, postaráme se o komunikaci s institucemi, atd.